Fáilte go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath An Hugh Lane

  • Print

Tá bailiúchán ina bhfuil saothair ealaíne nua-aoiseacha chomhaimseartha de chuid ealaíontóirí Éireannacha agus ealaíontóirí idirnáisiúnta ann á choinneáil i nDánlann Chathair Bhaile Átha Cliath An Hugh Lane.

Tá saorchead isteach chuig an Dánlann agus na taispeántais. Iarrtar ar chuairteoirí, áfach, síntiús €2 ar a laghad a thabhairt.

Tá cosc ar cheamaraí agus ghutháin phóca a úsáid sa Dánlann agus ní cheadaítear bia a ithe ná deochanna a ól ann.

An Bailiúchán

Osclaíodh Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath An Hugh Lane den chéad uair ar 20 Eanáir 1908 i dTeach Clonmell, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath arbh í an chéad Dánlann Chathrach do Shaothair Ealaíne Nua-aoiseacha sna hoileáin seo. Bhí cáil mhór ar an mbailiúchán sin de shaothair ealaíne nua-aoiseacha a bhronn Hugh Lane agus a chairde ar an Dánlann.

In 1933, aistríodh an Dánlann Chathrach go Teach Charlemont atá ina theach cathrach nuachlasaiceach agus a dhear William Chambers in 1765 ar son James Caulfeild, chéad Iarla Charlemont.

An tiomnacht cháiliúil a d'fhág Hugh Lane ina dhiaidh ag an Dánlann i bpáirt leis an National Gallery, Londain - 39 pictiúr de chuid ealaíontóirí na Fraince, lena n-áirítear sárshaothair le Manet, Monet, Degas, Renoir agus Morisot, tá sin le fáil i mbailiúchán na Dánlainne. Tá saothair sa bhailiúchán freisin a bhronn ealaíontóirí ar an dánlann toisc go raibh siad báúil le haisling Hugh Lane, na healaíontóirí Éireannacha Roderic O'Conor agus Jack B Yeats ina measc. Athbheochan liteartha na hÉireann, a raibh buaiteoir Dhuais Nobel na Litríochta W.B. Yeats agus a aintín Augusta Lady Gregory ar thús cadhnaíochta ann, ba é sin a spreag Hugh Lane ina aisling mhór le bailiúchán de shaothair ealaíne nua-aoiseacha a bhronnadh ar Bhaile Átha Cliath.

I mBealtaine 2006, bhí ceiliúradh mór ann nuair a osclaíodh forleathnúchán nua i nDánlann Chathair Bhaile Átha Cliath an Hugh Lane, rud a mhaoinigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus a dhear na hailtirí Éireannacha Gilroy McMahon. Cuimsíonn sé trí cinn déag de spásanna nua taispeántais, seomra ar leith i gcomhair acmhainní oideachais agus spás i gcomhair léachtaí.

Fuair an Dánlann seilbh ar shaothair shuntasacha de chuid ealaíontóirí comhaimseartha in Éirinn agus thar lear, rud a chuireann go mór leis na spásanna nua. I measc na saothar sin a fuarthas, tá Outskirts le Philip Guston, Grayscale (2) le Elizabeth Magill, Black Relief over Yellow and Orange le Ellsworth Kelly, Crow le Seán Shanahan agus Ivana's Answers le Jaki Irvine le feiceáil.

Seomra Gloine Daite

Tá fáilte mhór ar ais chun na Dánlainne roimh an sárshaothar cáiliúil The Eve of St Agnes le Harry Clarke - an t-ealaíontóir a bhain clú agus cáil amach dó féin sa 20ú hAois lena chuid saothair de ghloine daite. Is saothar den bhailiúchán buan anois é agus taitníonn sé i gcónaí leis na cuairteoirí go léir.

Seomra Seán Scully

Measann a lán daoine go bhfuil sé ar na healaíontóirí teibí is tábhachtaí dá ghlúin féin. Bhronn Seán Scully bailiúchán de phictiúir shuntasacha a péinteáil sé féin idir na 1980í agus an lá inniu ar an dánlann chun oscailt an sciatháin nua a cheiliúradh. Tá gailearaí Seán Scully ar na seomraí is áille san Eoraip atá tiomnaithe do shaothair ealaíne de chuid ealaíontóra chomhaimseartha. Socraíodh toisí an tseomra, agus é lasta faoi sholas an lae, de réir mhéid na bpictiúr a bronnadh.

Stiúideo Francis Bacon

Is é atá i gcoimpléasc Stiúideo Francis Bacon ná stiúideo an ealaíontóra a athlonnaíodh anall as 7 Reece Mews, Londain go Baile Átha Cliath in 1998; saothair neamhchríochnaithe de chuid Francis Bacon; an t-agallamh iomráiteach sin a rinne Melvyn Bragg le Francis Bacon ina stiúideo; micreaghailearaí ina bhfuil teirminéil scáileáin tadhaill agus cásanna taispeántais suite. Tugann na teirminéil scáileáin tadhaill léargas inspéise ar an ábhar a tugadh slán agus cuireann na cásanna taispeántais nithe an stiúideo i láthair an lucht féachana. Bronnadh an stiúideo ag John Edwards a fuair tacaíocht ó Brian Clarke.

Taispeántais

Is fuinniúil agus is dúshlánach an clár taispeántas sealadach sa dánlann a chuirtear ar siúl i ngailearaithe an chéad urláir. Is é a dhéanann an clár taispeántas go spreagtar cur is cúiteamh faoin gcleachtas agus na ceisteanna nua-aoiseacha comhaimseartha a bhaineann leis na hamharcealaíona. Mar chuid den chlár taispeántas, tá comhchlár de léachtaí, siompóisiaim agus imeachtaí á chur ar siúl. Féach an clár imeachtaí atá ann faoi láthair chun tú féin a chur ar an eolas atá cothrom le dáta faoin gclár taispeántas sealadach agus na himeachtaí a bhaineann leis.

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Is féidir le páistí agus daoine fásta páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí agus sna himeachtaí atá againn. Féach an clár imeachtaí atá againn faoi láthair chun tuilleadh eolais a fháil.

Caifé agus Siopa Leabhar

Tá siopa leabhar den chéad scoth agus tá caifé le fáil i sciathán nua na Dánlainne – tá anáil bhreá sa chaifé atá lasta faoi sholas an lae agus a amharcann amach ar ghairdín clóis laistigh.